Program Operacyjny Polska Wschodnia

popwsch

Informujemy, iż ERINWEST DAMIAN ROGALSKI realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA”

Celem głównym projektu jest wdrożenie innowacyjnego w skali Europy sieciowego produktu turystycznego „STARA WARZELNIA”.

Cele szczegółowe:

  • Stworzenie 5 miejsc pracy na terenach wiejskich
  • Wdrożenie do oferty produktu sieciowego tworzonego i realizowanego wspólnie z podmiotami zewnętrznymi
  • Wdrożenie nowych usług i wzrost przychodów z tytułu ich świadczenia
  • Wdrożenie do oferty usług turystycznych bazujących na warzeniu soli pozyskiwanej ze średniowiecznej żupy solnej w Sołonce

Wartość projektu: 11 114 280.00 PLN

Wartość dofinasowanie: 6 201 552.70 PLN

Dołącz do nas

  • facebook f
  • booking f

logo-certyfikacja-2022.png